Integritetspolicy

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter?
Klick-Kids! (”vi”) ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.
För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi säljer aldrig vidare dina personuppgifter till andra företag.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Vi behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden. Exempel på uppgifter vi behandlar är namn, email, telefonnummer, postnummer, digitala och utskrivna bilder på barnen.

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi samlar in uppgifter om dig/dina barn i samband med fotograferingar (på kundkort, bilder och i bokningssystem,), vid bokning online av fotografering eller bildvisning, vid vinst i någon av våra tävlingar och vid anmälan till vårt nyhetsbrev.

 

Hur och varför använder vi dina personuppgifter?
För att kunna kontakta dig vid eventuella ändringar eller fel.
För att kunna utföra åtagande och tjänster åt dig som kund.
För att skicka ut nyhetsbrev.
För att kunna skicka priser vid vinst i tävlingar.
Vi använder även bilder på barnen i marknadsföringssyfte (på sociala medier och trycksaker) om en vuxen/vårdnadshavare/målsman har gett sitt samtycke vid fotograferingen (kryssat i en ruta på kundkortet samt skrivit under).

 

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina uppgifter sparas så länge som det krävs enligt lag eller om vi behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig.

 

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
Vi lämnar ut uppgifter till olika tjänsteleverantörer (bokningssida, nyhetsbrevssida och betallösningstjänster) samt även till fotolabbet som framkallar våra bilder. De får endast tillgång till den informationen som är nödvändig för att de ska kunna uppfylla sina åtagande gentemot oss.

 

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att bli bortglömd vilket betyder att vi är skyldiga att radera dina uppgifter om du så önskar.
Du har rätt till rättelse vilket betyder att vi måste uppdatera dina uppgifter om något är felaktigt.
Du har rätt till tillgång vilket betyder att vi måste skicka ett utdrag av de uppgifter vi har om dig i ett dokument.

 

Kontakt
Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill få dem rättade eller raderade så ber vi dig att maila oss på adressen nedan:
info@klickkids.se